Konsep
  • Produk pembiayaan peribadi YIR adalah mematuhi konsep Syariah. Konsep syariah yang digunakan ialah Murabahah, yang merujuk kepada jualan komoditi berdasarkan kos ditambah dengan kos pengambilalihan keuntungan penjual (YIR) didedahkan kepada pembeli (pelanggan) semasa kontrak.
Ciri-Ciri Produk
  • Jumlah pembiayaan sehingga RM150,000
  • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
  • Terbuka kepada semua kakitangan kerajaan dan badan berkanun terpilih

# Produk yang ditawarkan adalah berdasarkan penilaian kredit yang merangkumi pelbagai faktor termasuk kriteria di atas.

Kelayakan
  • Warganegara Malaysia berumur 20 sehingga 58 tahun
  • Pekerja tetap dengan sekurang-kurangnya 6 bulan perkhidmatan
  • Pendapatan kasar bulanan minimum sebanyak RM1,500
Proses Permohonan
1. Mohon Sekarang

Sekadar beberapa minit untuk melengkapkan permohonan secara dalam talian.

2. Semak Kelayakan Anda Secara Percuma

Jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kelayakan pinjaman anda.

3. Setuju dengan terma dan syarat serta mengesahkan mAklumat permohonan anda

Kami akan menghubungi anda dalam tempoh sehari waktu bekerja.

4. Terima pembiayaan melalui akaun bank anda

Pembiayaan diluluskan dalam masa 2 hari bekerja tertakluk pada kelengkapan dokumen dan pengesahan permohonan.

Dokumen Diperlukan